Blood Donation

Blood Transfusion

Organ Donation

Donate Now

+91 9727423456

AHMEDABAD RED CROSS

Governing Board

President
COLLECTOR, AHMEDABAD

Chairman, Emeritus
MUKESH PATEL

Chairman
DR. HARSHAD SHAH

Vice Chairman
SHRUTI CHUDGAR

General Secretary
DR. VISHVAS AMIN

Hon. Treasurer
AMIT DOSHI

Blood Donation Coordinator
DR. KALYANI TRIVEDI

Managing Committee Members
AJAY PATEL
GHANSHYAM BHAVSAR
RASHMIKANT SHAH
USHIT GOPANI
DR. DILEEP MAVALANKAR
SUNDIP SHAH
BHADRA DOSHI
KUNJBALA TRIVEDI
ALPESH PARIKH
LEENA SHAH